Základní škola Nerudova - Říčany

Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pracujeme na projektu

Email Tisk PDF

Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK

 
Základní škola Nerudova Říčany je jedinou školou se vzdělávacím programem základní školy praktické a speciální v jižní části okresu Praha- východ.
Škola pro žáky s lehkým i mentálním postižením
Každý správný "Říčaňák" ví, kde ji hledat, ale pro ostatní bych chtěla sdělit, že se nachází ve vilové zástavbě v blízkosti náměstí, vlakového nádraží, prostě na správném místě.


Je jednou z mála škol Středočeského kraje, jejímž zřizovatelem je město. V této škole se vzdělávají žáci od lehkého až po hluboké mentální postižení, žáci s kombinovanými vadami. Celková kapacita školy je v současné době 68 žáků. O vzdělávací stránku vyučovacího procesu se stará celkem 11 pedagogických pracovnic a 2 asistentky pedagoga.

Od 1. září 2006 ve škole učíme podle nově vzniklého školního vzdělávacího programu- jež jsme nazvali "Sluníčko".
Škola získala dotaci od EU

V rámci tohoto programu vyučujeme i nové předměty - informatiku  (od 4. ročníku) a cizí jazyk (angličtinu od 6. ročníku). Tím se zvyšuje uplatnění našich žáků na trhu práce a v jejich dalším životě. Pro tyto nově vyučované předměty nejsou zatím vydávané pracovní listy a metodické příručky.

Z tohoto důvodu se vedení školy rozhodlo požádat, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost o grant na tvorbu těchto pracovních materiálů. O tento grant jsme žádali spolu s partnerem, kterým je naše město. Jedná se poskytnutí finanční dotace v rámci EU.

V rámci schválené žádosti vypukla na škole radost, poprvé žádost o takto velký finanční obnos a vyšlo to.

Počáteční euforie radosti, pomalu začala přecházet v pracovní povinnosti. Bylo nutné vytvořit pracovní tým, upravit drobnosti v projektu, připravit náplně prací jednotlivých odborných pozic pracovníků, tak aby se mohlo na projektu začít pracovat 1. 1. 2009. Celý projekt bude realizován v období 2 let, tzn. do 31. 12. 2010.
Získáme nové pracovny i počítače

Jedním z cílů projektu bude vybavit novým nábytkem pracovnu dílenských činností a výukového bytu, škola bude vybavena 11 novými PC stanicemi s nejmodernějším softwarovým vybavením, dalším bude např. proškolit pedagogický sbor v oblasti ICT, EVVO, atd.

O práci na projektu budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy, na "Dnu otevřených dveřích" se budete moci přesvědčit, jak jsme daleko.
Chystá se i rekonstrukce

Pro vzdělávání opravdu všech žáků s různými druhy zdravotních postižení je nutný i bezbariérový přístup. Ten naše škola nemá, i když by ho měla mít. Proto děkujeme vedení města za tvorbu a realizaci projektové přípravy na přestavbu školy.

Tento projekt je v současné době ve schvalovacím řízení ROP Středočeského kraje. Jak to dopadne, zatím nevíme. Pokud by se vše zdařilo, škola by získala nejen bezbariérový přístup, ale došlo by i k celkové rekonstrukci budovy školy, z rovné střechy by se stala střecha valbová, kdy  podkroví by bylo možné využít k uskladnění dalších pomůcek nutných pro vzdělávání dětí s handicapem.

Vedení školy spolu se členy pedagogického sboru, se snaží čerpat finanční prostředky na vzdělávání, volnočasové aktivity svých žáků i z jiných zdrojů, než jsou jen příspěvky od zřizovatele popř. z velkých projektů.

V minulých dvou letech jsme byli úspěšní v rámci projektů v oblasti EVVO vyhlašovaných každoročně MŠMT ČR, pro zájmový útvar tenisu vznikla na škole v rámci projektu "Raketa a my", metodická příručka pro žáky se zdravotním postižením, v současné době jsou ve schvalovacím řízení další dva projekty z oblasti mimoškolní činnosti žáků.

I škola tohoto typu má problémy - např. uplatnění žáků ze speciálních tříd, kde jsou vzděláváni žáci od hlubokého až po těžké mentální postižení. Ale o tom více snad někdy příště.
 
Jitka Macháčková