Základní škola Nerudova - Říčany

Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Projekt ZŠ Nerudova

Pátý rok

Email Tisk PDF

V roce 2015 skončil poslední rok udržovací fáze projektu. V rámci projektu a jeho udržení byly využity veškeré zakoupené pomůcky, vybavení.

Žáci i pedagogové pracovali po celou dobu s vytvořenými pracovními listy.

Díky tomuto projektu došlo k vybavení zejména počítačové pracovny, dílny a kuchyňky.

 

 

Čtvrtý rok

Email Tisk PDF

I ve čtvrtém roce udržovací fáze projektu stále žáci využívají nakoupenou techniku- zejména PC stanice, při pracovních činnostech pracují v odborných pracovnách (kuchyňce, dílně), které byly vybaveny v rámci celého projektu.

 

Plnění monitorovacích ukazatelů

Email Tisk PDF

Ve druhém roce udržovací fáze projektu byly nadále využívány všechny vytvořené pracovní listy pro výuku informatiky a pracovních činností. V rámci výuky, pracovních workshopů bylo využito i zařízení, které škola získala v rámci tohoto projektu- PC stanice, vybavení výukového bytu a dílen.V rámci publicity již realizovaného projektu jsou i nadále před jednotlivými učebnami tabulky označující zdroj financování vybavení učebny. Na škole je umístěna tabulka trvalého charakteru.

 

Další rok

Email Tisk PDF

I v dalším roce došlo k udržení projektu. Žáci i učitelé pracovali podle pracovních listů, vyučování probíhalo na PC stanicích i s interaktivní technikou, ... S výsledky projektu se mohla seznámit veřejnost v rámci Dnů otevřených dveří

 

Roční zhodnocení projektu

Email Tisk PDF

Při výuce jsou využívány pracovní listy včetně metodik, které vznikly v rámci projektu. Při výuce slouží i materiální vybavení, které bylo zakoupeno z finančních prostředků tohoto projektu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL